Přehled formátů papírů a obálek

Formáty papíru

Formáty Papíru řady "A"

Nejznámější dvě řady formátů jsou pravděpodobně formát „A“ a „B“. Hlavní rozdíl mezi těmito formáty papíru je v tom, že formát papíru „B“ je takzvaný „hrubý formát“ a tiskne se na něj, následně po vytištění se formát B ořízne na velikost formátu A.

Nestandardní formáty papíru

Ve státech, které nepoužívají metrický systém, jsou jiné formáty papíru. Děje se tak zejména v USA a Kanadě. Velikosti se zde uvádějí v palcích a značí se zkratkou „in“. V následující tabulce uvádíme více označení a většina nemá mezi sebou vztah jako formáty papíru A,B, či C.

(Více informací v sekci Formáty papíru)

Formáty obálek

Formáty obálek řada "C"
Formáty obálek řada „C“

Jak je již popsáno v v kapitole formáty papíru, formáty obálek jsou označeny řadou „C“. Navíc je tu řada „D“, která je také používaná hlavně pro obálky. Třetí označení formátu papírů je řada „C“, která slouží hlavně jako formát pro obálky.

(Více informací v sekci Formáty obálek)

Druhy papíru

Základem samotného papíru, jsou vlákniny, různé druhy buničin, polobuničin a dřevovin. Podle toho dělíme papíry do čtyřech základních skupin

(Více informací v sekci Druhy papíru)

Soudní znalec – polygrafie a zkoumání dokumentů

Soudní znalec Ing. David Herman provádí zkoumání bankovek a cenin, technické zkoumání dokladů a písemností, polygrafie a zkoumání materiálů a postupů včetně posuzování kvality tisku.